Polityka Prywatności

Proszę o zapoznanie się z nowa polityka przetwarzania danych.

Szanowni Państwo,
W związku ze z wejściem w dniu 25.05.2018 r. nowych przepisów RODO proszę o
potwierdzenie informacją zwrotną akceptacji poniższych warunków ochrony danych
osobowych.

Informacje o plikach cookie i klauzula informacyjna RODO.

CO TO JEST RODO? RODO - jest to skrótowiec oznaczający Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), którego stosowanie wchodzi w życie w dniu 25 maja tego roku. RODO jest aktem prawnym obowiązującym we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Wprowadzenie tego Rozporządzenia ma na celu ujednolicenie przepisów dotyczących praw osób, których dane dotyczą.

Klauzula informacyjna Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest HYDROMAX DACHY RAFAŁ WAŁEK I
GRZEGORZ ROKOSZ SPÓŁKA JAWNA, UL. WITOSA 11, 35-115 RZESZÓW
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w zależności od celów jakie Państwo
wybraliście:
a) w celu wykonania umów sprzedaży, zapytań ofertowych.
b) wysyłki oferty handlowej na żądanie osoby zainteresowanej
c) dochodzenia roszczeń odszkodowawczych zgodnie z zawartą umową zlecenia.
Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest:
a) dobrowolna zgoda wyrażona przez Państwa przy wysyłaniu zapytania ofertowego do
HYDROMAX DACHY RAFAŁ WAŁEK I GRZEGORZ ROKOSZ SPÓŁKA JAWNA
b) realizacja umowy
c) uzasadniony interes administratora (niezbędność przetwarzania danych osób trzecich
do wykonywania umowy, możliwość dochodzenia roszczeń oraz obrony przed
roszczeniami
d) wypełniania przez administratora obowiązków dotyczących przechowywania dowodów
księgowych – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wypełnienia
obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z przepisów o
rachunkowości i prawa podatkowego.
4) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej.
5) Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane
osobowe na zlecenie administratora: dostawcom usług IT.
6) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji
umów, konkursów – do czasu wyłonienia zwycięzcy
7) posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,
prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na
podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
8) mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uznają Państwo, iż
przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
9) podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne do przesłania żądanych
informacji, realizacji mailingu na wyraźną Państwa zgodę, realizacji zawartej umowy.
10) Pragniemy zapewnić, że firma HYDROMAX DACHY RAFAŁ WAŁEK I GRZEGORZ ROKOSZ
SPÓŁKA JAWNA dokłada wszelkich stara , aby zapewni wszelkie ł ń ć środki ochrony fizycznej,
technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy
umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem,
wykorzystaniem, czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami
prawnymi. Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i
możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Przeczytaj naszą politykę
prywatności. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our
privacy policy.
-----------------------------
HYDROMAX DACHY RAFAŁ WAŁEK I GRZEGORZ ROKOSZ SPÓŁKA JAWNA
UL. WITOSA 11
35-115 RZESZÓW
nip. 8133673742
tel: +48 535 552 295
biuro@dach4u.pl
www.dachy4u.pl